Doelgroepen

- Wie we willen bereiken -
Citymarketing en het merk Deventer zetten zich in, op diverse doelgroepen:

Bewoners

 • Trots bevorderen van de huidige bewoners en hen binden aan Deventer
 • Het aantrekken van nieuwe inwoners:
  • - studenten die in Deventer studeren,
  • - hoogopgeleide tweeverdieners,
  • - starters en gezinnen met kinderen o.a. uit de Randstad
 • Het terug laten keren van Deventenaren die elders zijn gaan wonen. 

 

Bezoekers

 • Aantrekken van bezoekers:
  • - 50+
  • - jongeren bezoeker (20-40 jaar)
  • - bezoekers uit stad en regio, Randstad, België en Duitsland

Herhaalbezoek creëren en verblijfsduur verlengen.

Bedrijven

 • Behouden van gevestigde bedrijven
 • Aantrekken van nieuwe bedrijven:
  • - hoofdkwartieren, transportbedrijven, internationaal georiënteerde bedrijven, distributiecentra oost-NL
  • - ICT + E-commerce bedrijven
  • - grote ingenieursbureaus (zakelijke dienstverlening)
  • - Cleantech: duurzame maakbedrijven
  • - creatieve bedrijven
  • - gezondheidssector
 • Verbinden van onderwijsinstellingen en bedrijfsleven
 • Trots op Deventer bevorderen bij bedrijven

 

Talent

studenten en werknemers

 • Talent dat al in de stad werkt behouden
 • Aantrekken van nieuw talent:
  • - starters en young professionals
  • - theoretisch opgeleid (HBO, WO)
  • - Praktsch opgeleid (MBO)
 • Studentenpopulatie van Saxion en Aventus nog beter aan Deventer binden, zodat ze in de stad blijven werken en wonen. 
 • Middelbare scholieren binden aan Deventer
 • Verbinden van onderwijsinstellingen en bedrijfsleven

Deventer Marketing werkt doelgericht en we maken scherpe keuzes in onze projecten en activiteiten. Samen met stakeholders gaan we voor het versterken van de economische vitaliteit (missie). Deventer Marketing zet daarbinnen in op een sterke positionering, imago & bekendheid en het aantrekken en binden van specifieke doelgroepen (doelen). 

Missie

-Waarom we citymarketing inzetten -
Onze missie luidt: " Versterken van de economische vitaliteit van Deventer door Deventer te positioneren en 
vermarkten als een authentieke, eigenwijze, vernieuwende Hanzestad, zodat Deventer bekender wordt en bewoners, bezoekers, bedrijven en talent aangetrokken worden en aan Deventer gebonden worden."

Doelen

-Wat we willen bereiken -
Deze missie leidt tot de volgende gestelde doelen:

 1. Het versterken van de identiteit, imago en bekendheid van Deventer als authentieke, eigenwijze, vernieuwende Hanzestad.
 2. Het stimuleren van trots onder bewoners en het aantrekken van nieuwe bewoners.
 3. Stijging van bezoekers en bestedingen in vrijetijdseconomie.
 4. Talent aantrekken en blijvend binden aan Deventer.
 5. Het aantrekken van nieuwe bedrijven en het stimuleren van ambassadeurschap onder huidige bedrijven.

Bij het verwezenlijken van deze doelstellingen moeten Deventer organisaties intensief met elkaar samenwerken en gezamenlijk investeren. De voorwaarde voor succes is dat iedere organisatie haar steentje bijdraagt.

Doelgroepen

- Wie we willen bereiken -
Citymarketing en het merk Deventer zetten zich in, op diverse doelgroepen: bewoners, bezoekers, bedrijven en talent.
Enerzijds wordt er ingezet op het aantrekken van nieuwe bewoners, bezoekers, bedrijven en talent. Anderzijds is het van belang de huidige bewoners, bedrijven en talenten te binden aan de stad. We moeten het trots maken, zodat zij in Deventer blijven wonen en werken en als ambassadeur anderen hierover vertellen. 

Sommige doelgroepen, zoals bezoekers en bewoners, liggen binnen de invloedsfeer van Deventer Marketing.
Overige doelgroepen worden met name 
via andere organisaties/intermediairs bereikt. Zo wordt bijvoorbeeld de doelgroep bedrijven benaderd via bedrijfsacquisiteurs, nieuwe bewoners via projectontwikkelaars en talent via onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. 

We zullen door middel van ‘merkmanagement’ erop inzetten om deze intermediairs mee te nemen in de positionering van Deventer, zodat zij deze ook uitdragen richting de doelgroepen.