Deventer Marketing zet zowel in op citymarketing als citybranding. Met het Merk Deventer willen we de beeldvorming en het imago van Deventer beïnvloeden (citybranding). Daarnaast zetten we met marketing in op het aantrekken van de doelgroepen bewoners, bezoekers, bedrijven en talent en het afstemmen van het aanbod op hun voorkeuren (citymarketing). 

Ambities waar maken

Deventer staat voor een aantal grote economische opgaven. Tegelijkertijd heeft Deventer groeiambities op het gebied van werkgelegenheid en bedrijvigheid. Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid zetten met elkaar binnen het Deventer Economisch Perspectief in op het verwezelijken van die ambities. Om deze waar te kunnen makenheeft Deventer een sterk en eenduidig profiel nodig. Deventer is nog relatief onbekend bij de doelgroepen Bedrijven & Talent en de perceptie is dat Deventer ver weg ligt.

Daarom zet Deventer in op brede citymarketing gericht op bewoners, bezoekers, bedrijven en talentAls we allemaal hetzelfde verhaal vertellen en uitdragen over Deventer, dan versterken we elkaars boodschap en ontstaat een krachtig en aantrekkelijk beeld van Deventer bij onze doelgroepen. Een sterk merk helpt bij die gezamenlijke boodschap en bij het benutten van de culturele en economische kansen, het laden van het economische profiel

Gezamenlijke citymarketingdoelen 

In 2019 heeft Deventer Marketing samen met vertegenwoordigers van DEP, DKW, SDBM, MKB Deventer, Culturele instellingen, Deventer Ziekenhuis, Informatiestad, Saxion en Gemeente Deventer de ambities van Deventer door vertaald naar citymarketingdoelen.

Bij het verwezenlijken van deze doelstellingen moeten Deventer organisaties intensief met elkaar samenwerken en gezamenlijk investeren. De voorwaarde voor succes is dat iedere organisatie haar steentje bijdraagt.Alles hangt met elkaar samen. Samen gaan we voor het versterken van de economische vitaliteit. Deventer Marketing zet daarbinnen in op een sterke positionering, imago & bekendheid. 

Deventer = stad èn buitengebied

Deventer Marketing zet zich in voor het hele grondgebied van gemeente Deventer, zowel de stad als het buitengebied en de kernen. Juist de combinatie van de stad en het buitengebied is de kracht van Deventer.