We positioneren Deventer als aantrekkelijke plek om te ondernemen, werken en studeren door in te zetten op marketing in samenwerking met Deventer bedrijven, netwerkorganisaties en onderwijsinstellingen en hen te stimuleren en faciliteren om in hun eigen communicatie en activiteiten op te treden als ambassadeur van Deventer.