Deventer Marketing heeft wekelijks de mogelijkheid een pagina te vullen voor het Deventer Nieuws.

Dit zal om de week ingevuld worden met artikelen over Global Goals in Deventer. Deventer Nieuws wordt huis-aan-huis verspreid in de Gemeente Deventer.

Er bestaan 17 global goals, de zogeheten: Sustainable Developtment Goals (SDG's). In elk artikel wordt één goal uitgewerkt. Te weten:

 • Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede
 • Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw
 • Gezondheidszorg voor iedereen
 • Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen
 • Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes 
 • Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen
 • Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen
 • Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen
 • Infrastructuur voor duurzame industrialisatie
 • Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen
 • Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam
 • Duurzame consumptie en productie
 • Aanpak klimaatverandering
 • Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën
 • Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit
 • Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen 
 • Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken

 

De artikelen komen in het Deventer Nieuws, maar ook verschijnen ze op www.werken-indeventer.nl

Voor deze artikelen werken we samen met tekstschrijver Luuk Talens en fotograaf Grietje Mesman.